Elektrostymulacja przezskórna

0 głosów, Średnie: 0,00 z 50 głosów, Średnie: 0,00 z 50 głosów, Średnie: 0,00 z 50 głosów, Średnie: 0,00 z 50 głosów, Średnie: 0,00 z 5 0,00 / 5,00
Wczytywanie...
Bez kategorii Brak komentarzy

Elektrostymulacja przezskórna serca, zwana również przezskórną elektrostymulacją zewnętrzną jest narzuceniem rytmu serca za pomocą rozrusznika elektrycznego (english: External Cardiac Pacing).

Wskazania do stymulacji:

 1. Rozważyć w wypadku leczenia pacjentów z objawami bradykardii opornej na leki antycholinergiczne
 2. stymulacja jest wskazana gdy występuje blok na poziomie pęczka Hissa lub poniżej jego
 3. blok przewodnictwa :

Blok II° – Typu Mobiz II – wypadanie niektórych zespołów QRS po pobudzeniu z przedsionka (prawidłowe P). W zależności od stosunku P do QRS występują różne nasilenie tego bloku ( 3:2, 4:3, 5:4) , Blok III°(zupełny) – Całkowity brak przewodzenia między przedsionkami a komorami (załamek P i zespół QRS występują niezależnie od siebie)  lub bradyarytmia 40–50 uderzeń na minutę lub obecność pauz 4–5 s

Wskazania pilne:

 1.  blok przedsionkowo-komorowy III stopnia z akcją serca powyżej 40 uderzeń na minutę
 2.  blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitza
 3. blok przedsionkowo-komorowy I stopnia u osób z niewydolnością krążenia
 4. po zawale mięśnia serca – blok II lub III stopnia z akcją komór >50 uderzeń na minutę
 5. po przeszczepie serca – objawowy blok I i II stopnia
 6. objawowy blok jednej z odnóg pęczka Hisa
 7. bezobjawowe zaburzenia węzła zatokowego z akcją nawet < 40 uderzeń na minutę ale bez pauz trwających powyżej 3 s

Metody stymulacji:

 1. nieinwazyjna:
  1. stymulacja mechaniczna(stymulacja pięścią)
  2. stymulacja przez skórna
 2. inwazyjna:
 1. czasowa elektrostymulacja endokwitarna
 2. stała elektrostymulacja z wszczepionego rozrusznika

Stymulacja mechaniczna:

 1. powtarzaj zdecydowanie, ale łagodnie uderzenia w okolicę przedsercową bocznie do linii mostkowej lewej
 2. przed każdym uderzeniem unieś dłoń na wysokość nie większą niż 10cm ponad klatkę piersiową
 3. uderzenie powinno być na tyle delikatne by przytomny pacjent dobrze je tolerował
 4. jeśli pierwsze uderzenia nie wyzwalają zespołu QRS spróbuj odnaleźć optymalne miejsce, które zapewni powtarzalne pobudzenie komór

stymulacja przez skórna:

 1. upewnij się, że skóra jest sucha
 2. przyklej elektrody w pozycji przednio – tylniej(jeśli jest to możliwe) jeśli w urządzeniu nie ma możliwości wykonania defibrylacji w takim ułożeniu zalecane jest umieszczenie elektrod po prawej stronie klatki piersiowej i nad koniuszkiem serca
 3. w przednio – tylnym umieszczeniu elektrod należy przykleić przednią elektrodę po lewej stronie klatki piersiowej obok mostka w miejscu przyłożenia odprowadzeń V2 i V3. Tylną elektrodę należy umieścić pomiędzy dolną częścią lewej łopatki, a kręgosłupem, na tej samej wysokości tułowia co elektrodę przednią. Należy unikać umieszczanie elektrod nad tkanką gruczołu piersiowego
 4. wybierz tryb na żądanie jeśli jest dostępny oraz ustaw wzmocnienie sygnału tak, by aparat wykrywał zespoły QRS. Jeśli w zapisie EKG widocznych jest dużo artefaktów konieczna będzie stymulacja z ustaloną częstotliwością
 5. dobierz odpowiednią częstotliwość stymulacji dla dorosłych będzie się ona mieściła w zakresie 60 – 90/min .
 6. ustaw natężenie prądu stymulacji na wartość najniższą i włącz stymulator. Stopniowo zwiększaj natężenie prądu obserwując pacjenta i zapis na monitorze.
 7. W miarę zwiększania natężenia prądu będzie dochodziło do skurczów mięśni klatki piersiowej przy każdym impulsie, a w zaspie EKG pojawi się iglica stymulacji
 8. Zwiększaj natężenie prądu do momentu kiedy po każdej iglicy stymulacji zacznie natychmiast pojawiać się zespół QRS wskazujący na przechwycenie elektryczne(typowo następuje to w zakresie  50 – 100 mA)
 9. Sprawdź czy po każdym zespole QRS pojawia się załamek T.
 10. Jeśli nastawiono maksymalny prąd stymulacji i nie nastąpiło przechwycenie elektryczne spróbuj zmienić miejsce przyłożenie elektrod
 11. Stały brak przechwycenia elektrycznego oznacza, iż miesień sercowy nie jest zdolny do podjęcia swojej funkcji
 12. Po uzyskaniu przez stymulator przechwycenia elektrycznego dodaj 10% mA do wartości finalnej na zapewnienie przewodzenia w szczytowej fazie wdechu a następnie sprawdź tętno na t. centralnej  dystalnie od położenia elektrod tj. na t. pachwinowej lub udowej .

U pacjentów przytomnych należy ich uprzedzić o dyskomforcie związany z tym zabiegiem. Jeśli będzie koniecznie zastosowanie przedłużonej stymulacji wymagane będzie dożylna podaż środków  nasennych i przeciwbólowych

Bibliografia:

 1. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, opublikowane na stronie Towarzystwa
 2. 1 Trusz-Gluza M.: Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. W: Szczeklik A., red.: Choroby wewnętrzne: podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. T. 1. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2005
 3.  Flisiak R., Szechiński J.: Choroby odkleszczowe: borelioza z Lyme. W: Szczeklik A., red.: Choroby wewnętrzne: podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. T. 2. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2006
 4. Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC. Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji. Kraków, 2010. www.prc.krakow.pl
 5. Moulton C., Yates D.: Lecture notes on emergency medicine. Oxford, Blackwell Science, 1999
 6. Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom I. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005
Komentarze i wpisy w temacie strony
  Some Stuff

  Podziel się opinią