Monetyzacja produktu HWW . Model biznesowy.

Strona główna » HWW – Help World Wiki » Monetyzacja produktu HWW . Model biznesowy.

Monetyzacja (potocznie – przekształcanie czegoś w pieniądz)proces polegający na przekształcaniu ruchu internetowego – czyli jak HWW zarobi na swoje utrzymanie.

  1. dochody z reklamy
    Monetyzacja HWW jest mniej książkowa niż POI. Produktem HWW czy POI jest unikatowa strona danego tematu, żeby dobrze zrozumieć, jest to punkt odniesienia do informacji w sieci – unikatowy, niepowtarzalny, indywidulany – ….więcej 

2. „Problem płaci za usunięcie się” lub „Na trzeciego”

W HWW mamy problem z jakimś produktem, jakąś usługą lub pobocznym skutkiem ich stosowania. Z problemem związana jest dana grupa ludzi, część 1 to grupa reprezentująca biznes a część 2 to grupa odbiorców /klientów. Zazwyczaj i jedni i drudzy chcą być w porządku, bez winy za problemy powstałe w wyniku stosowania produktów. Obydwie grupy żyją i utrzymują rodziny. ….więcej

3. “ samodzielne finansowanie”. 

Wersja mniej przychylna. Strony problemu lub jedna z nich, zazwyczaj grupa biznesowa, ignoruje potrzebę usunięcia problemu w całości – nie pokrywa kosztów kampanii. Fakt ten zasadniczo uniemożliwia w pierwszej chwili przeprowadzenie kampanii. Ale część wpływów z tytułu datków podmiotów trzecich może pozwolić na dalszą pracę i ….więcej

4. „Inwestowanie w rozwiązanie problemu„.

Na rozwiązaniu problemu tracą z reguły bezpośrednie strony problemu, gdyż może zniknąć powód obrotu towarowego lub usług. Jednak w procesie analizy problemu może zostać ujawniona nowa grupa biznesowa odnosząca korzyści z rozwiązania problemu, która na etapie analizy problemu zostanie już wskazana jako ta grupa potencjalna wygrywająca. ….więcej

Te cztery przykładowe sposoby monetyzacji zasobów HWW są planowane, nie z góry ustalone i powinny być zrewidowane oraz udoskonalone.

dalsze informacje i kolejne mechanizmy biznesowe HWW i POI ….tutaj

 

 

 

 

cdn….

Some Stuff