RODO

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Portal Otwartej Informacji, POI, z adresem korespondencyjnym: Ul. Jackowskiego 30a/6a, 60-512 Poznań, REGON: 300060620, NIP: 7811765148, KRS: 0000232152. Miejscem działalności biura Stowarzyszenia POI jest miejsce pobytu inspektora Rodo, Ziemowita Gólskiego. W razie potrzeby prosimy zapytać.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu informowania i udziału w posiedzeniach stowarzyszenia, sporządzania list obecności, obsługi wydarzeń oraz archiwizacji dokumentacji wytworzonej w związku z organizacją wydarzeń, jak również w celu utrzymania serwisu poipoi.plhelpworldwiki.org i innych przedsięwzięć Stow.POI oraz przesyłania na adres e-mail informacji odnośnie działań realizowanych przez Stowarzyszenie w zakresie podnoszenia innowacyjności oraz pobudzania współpracy edukacja-nauka-biznes w obszarze Multidyscyplinarnym (zawiadomienia dotyczące spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, konkursów, targów, misji, i współpracy w zakresie prowadzonych serwisów online, itp.).

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt e-mail pod adresem: centralaea(2)gmail.com.
4. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.
5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
9.  Inspektorem RODO czyli IODO dla ankiety i serwisu jest Ziemowit Gólski

10. Prosimy o swobodny kontakt z nami w sprawie Państwa danych osobowych ulokowanych w serwisach internetowych i działalności stowarzyszenia POI .

Some Stuff