Podziękowania.

Strona główna » Podziękowania.

Naszym zamiarem jest zbudować jedno narzędzie dla wszystkich Internautów. Uważamy, że jest to technicznie możliwe a społecznie wysoce niezbędne oraz przez Internautę najprawdopodobniej już oczekiwane.

z wczesnej HISTORII.
W 1997 roku  zaczęło się od życzenia aby zbudować możliwie praktyczny portal, wbrew temu co w tamtym czasie już powstawało i zapełniało sieć.

Projekt Portal Otwartej Informacji, POI nie ma autora, ale ma inicjatorów – w gronie znajomych i przyjaciół, w trakcie wielomiesięcznej przeciągającej się w nieskończoność burzy mózgów, w latach 1997-98, przerywanej codziennym życiem, pracą i wspaniałymi imprezami – w obecności szefa firmy PLANet sp. z o.o., informatyka z wykształcenia (i byłego pracownika SUN Microsystems, Berlin) Artura Nowaka, ”’wykluła”’ się (ZG) po rocznym oczekiwaniu na pomysł biznesowy dla firmy PLANet w 1998 roku ”’pewna idea”’. Z początku w budowie była tematycznie oparta o nasze planety. Po może miesiącu czy dwóch nieustannych rozmyślań (ZG) i rozmów przybrała docelowy kształt POI. Ówczesna nazwa brzmiała „aaaaa” jako symbol portalu opartego na słowach.

Ideę próbował wyartykułować dzisiejszy koordynator Ziemowit Gólski. Najprzód, tylko z dwoma przyjaciółmi Adamem Alagierskim (od 1999 r.) i Bolkiem Dębowskim (od 2006 r.), którzy ostatecznie zadbali jedynie aby ów pomysł nie został zapomniany. POI przez wiele lat, codziennie był wspierany silną intencją realizacji i decyzją sprostaniu temu zadaniu. Równolegle ciągle jego idea była publikowana w sieci. Był udoskonalany w różnych szczegółach o pomysły kilkudziesięciu osób, poniżej.

Wyróżniliśmy na poniższej liście te osoby, które swoją obecnością wsparły projekt wysłuchując nas, może nawet krótko coś obiecując ale ostatecznie ”’mocno zachęcając”’ nas do pracy. Inna grupa, konfrontacyjna, ”’wniosła konkretne pomysły”’ i pomoc techniczną, ulepszenia, uwagi, krytykę, która przyczyniła się, że projekt w swojej realizacji i opisu koncepcji postępował naprzód. Umacniał się, stabilizował, problematyka projektu stawała się jednorodna. W związku z tysiącami pytań kierowanymi w naszą stronę mogliśmy odpowiadać na różne ale bardzo podobnie sformuowane pytania  i w ten sposób zaczęliśmy rozróżniać różne poziomy pytań. Oczywiście, że pytania zależały od stopnia zaznajomienia się z koncepcją projektu, która do tego czasu była opublikowana (a staraliśmy się cały czas, od 1999r ją udostępniać w sieci). I w ten sposób możemy dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy gotowi odpowiedzieć na 4-5 pytań w głąb danej dziedziny projektu. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że wraz z „głębią pytań” poszerza się perspektywa koncepcji projektu, z której należy spojrzeć na dane pytanie. Dziękujemy za możliwość udoskonalania koncepcji.

Lista zawiera również nicki osób poznanych tylko przez Internet. Lista jest uzupełniana. Wiele osób, które pomogły jeszcze nie zostało dodanych. Posiadamy jednak kopie korespondencji i przyjdzie czas na uzupełnienie tych danych.

===Dziękujemy pojedynczym osobom i firmom za motywację, porady, pomysły, konstruktywną krytykę i obecność:===

#Adam Alagierski i Lucyna
#Adam Bilewicz, mgr.
#Askar Ismukhambetov, mgr.
#Alicja Rogala
#Alina Hryncewicz
#Andrzej Kupczyk
#Andrzej Gólski
#Artur Nowak, inż.
#Artur Strzesak, mgr.
#Bartłomiej Gola
#Bartłomiej Łukasiewicz, mgr.
#Bartłomiej Urbaś, mgr.
#Bernard Haława, mgr.
#Bogdan Kowalski, mgr.
#Bolek Dębowski
#Cezary Tomczyk
#Chris Czernianin
#Cyprian Zawadzki
#Cezary Mazurek, dr.
#Dariusz Laskowski,
#Edward Solinski
#Eugeniusz Siedlecki, mgr.
#Ewa Kruszwicka
#Grzegorz Krzyżanowski
#Grzegorz B. Książczak
#Grzegorz Sielski
#Igor Alagierski
#Izabella Dziułka, mgr.
#Jacek Niewczyk i Małgorzata
#Jacek Bauer
#Jan Węglarz, prof,
#Janusz Gocałek
#Justyna Ochędzan
#Kamil Dzikowski
#Kamil Soliński
#Katarzyna Kozłowska
#Krzysztof Anczurowkski, mgr.
#Krzysztof Balicki
#Jarosz Krzysztof
#Krzysztof Jastrzębie
#Krzysztof Późniak
#Lech Bańczerowski
#Leszek Szafrański
#Łucja Wojdak
#Łukasz Czekała
#Łukasz Dziergwa
#Łukasz Gąsiorowski, dr med.
#Łukasz Fast
#Maciej Falkiewicz, mgr.
#Maciej Matysiak, mgr.
#Maciej Remlein
#Malwina Łuczak, mgr.
#Marcin Osman,
#Marek Dąbrowski, dr.
#Marek Szczęsny
#Marek Gralikowski
#Mariusz Michałowski
#Marzena Anczurowska
#Mateusz Knopczyński
#Mateusz Zieliński
#Mikołaj Mudziejewski, mgr.
#Michał Sokołowski, mgr
#Michał Krupadziorow
#Michael Czekajlo, prof. med.
#Mieczysław Suwalski
#Natalia Ogorzałek
#Nikodem Ośmiałowski
#Paulina Wróbel
#Paweł Dolata
#Paweł Joachimowski
#Paweł Szulc
#Paweł Wróbel, inż.
#Piotr Jakubowski
#Piotr Kamionowski
#Piotr Kulesza
#Piotr Otocki
#Piotr Miklosik
#Piotr Ziębakowski, mgr.
#Przemo Dębowski
#Przemek Królak
#Przemysław Oczepa
#Przemysław Nowak
#Radek Karpowicz
#Radosław Gólski, mgr.
#Radosław Tomaszewski,
#Rafał Rula
#Rafał Sowiński, mgr.
#Robert Litwa, mgr.
#Ryszard Włodawiec
#Sebastian Fast
#Seweryn Kucharski
#Sławek Kurowski
#Sławek Serdyński
#Szymon Chrupczalski
#Szymon Purczyński
#Szymon Wyrwicki, mgr.
#Tadeusz Witkowicz,
#Tomasz Białobłocki,
#Tomasz Gwiżdż
#Tomasz Karwowski
#Tomasz Świderski
#Tomasz Wyrwicki
#Tomasz Koli
#Witold Kudla
#Wacław Zalewski
#Waldek Krankiewicz
#Waldek Łukaszczyk
#Waldemar Kujawa
#Zbgniew Szamel, dr
#Ziomek i Agnieszka Gólski
#Zwykłydachowiec

===Dziękujemy za wsparcie, zaangażowanie i współpracę zespołom firm:===
”’Poznań”’
http://www.ecdf.pl/ ECDF]”’ – darmowe pozyskanie i prowadzenie przez środki unijne
http://www.usoms.poznan.pl/index.php?department=12 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu], http://medsim.ump.edu.pl/ Centrum Symulacji Medycznej] – portal w sieci
http://www.urowska.com.pl/ Kancelaria UROWSKA i wspólnicy] – ekspertyza prawna
http://www.artgen.pl/ ArtGen] – fachowe darmowe porady odnośnie technologii
http://www.man.poznan.pl/online/pl/ PCSS] – Analizy, spotkania, konsultacje
http://wklaster.pl/ Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny] – konsultacje
http://www.axeleron.pl/ Axeleron] – Biznesplan i uzupełnienia do koncepcji
Bigset Best Group Quero Mikołaj Mudziejewski – za konsulting, krytykę, kradzież i sabotaż
http://netguru.pl/ NetGuru] – za organizację Barcampów i krytykę
”Wrocław”
http://www.stermedia.pl/ Stermedia] – uzupełnienia koncepcji i wybór technologii
”Kraków”’
http://www.somedayinteractive.pl/ Someday Interactive] – uzupełnienia do koncepcji i przerwanie realizacji
”Szczecin”’
http://www.ikeris.com/ IKERIS]”’ – budowa portalu, technologia i uzupełnienia koncepcji
”Lublin”
o3d – uzupełnienia koncepcji
”’Częstochowa”’
*Sofista – porady marketingowe
”’Warszawa”’
http://capitales.pl/ Capitales] – przygotowanie biznesplanu, uzupełnienia do koncepcji waluty POI

Some Stuff