Sprawiedliwa Wiedza Naukowa / Fair Science Knowledge

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 0,00 / 5,00
Loading...
Bez kategorii Brak komentarzy

(Englisch below:)

w niniejszym miejscu, na tej stronie Stowarzyszenie POI inicjuje ideę Sprawiedliwej Wiedzy Naukowej, może nie jako pierwsze:

Sprawiedliwa Wiedza Naukowa (Fair Science Knowledge.) – na podstawie mentalnego wsparcia z tytułu formalnego wyrażenia opinii, odpowiedzi, stanowiska kompetentnych społecznie podmiotów – FSK ma stać się niezależnym i nie scentralizowanym systemem wymiany informacji (publicznej) o zasięgu globalnym. Dla kogo?

Dla wszystkich potrzebujących zorganizowanych grup, organizacji pozarządowych po jednej stronie a firmami, instytutami, szkołami, uniwersytetami (czyli miejscem występowania naukowców, biegłych specjalistów, profesorów) po drugiej.
Gdzie zaistnieje informacja (najczęściej odpowiedź) od nauki i specjalistów?

Na ich własnych stronach internetowych jako uwiarygodnienie. Samo pytanie powinno być umieszczone w portalu podobnym do Wikipedii. Sprawiedliwa Wiedza Naukowa ma stać się jednym z nurtów wiedzy społecznej, której naczelną zasadą jest uznanie, iż człowiek dzisiaj jest ważniejszy od aktualnej wiedzy. Jednym z rodzajów wiedzy jest prawo, religia, nauki ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne, wiedza medyczna, 

Problem:

swobodne naciąganie faktów i żonglerka pojęciami czy wynikami naukowymi w mediach, w literaturze popularnonaukowej, we filmach przy wsparciu wpływowych firm. Politycy zamiast kierować się wynikami naukowymi w celu realizacji kierunków rozwoju społeczeństw albo dbają o interesy lobbystów albo zajmują się sprawami utrzymania w kadencji,  celebrowaniem stanu i płynięciem z nurtem naturalnych zmian – taka jest generalnie opinia statystyczna. Wpływowe osoby i ośrodki najzwyczajniej nie wiedzą o aktualnym stanie wiedzy. Interpretacja wiedzy naukowej jest praktycznie niedostępna, niezrozumiała, stąd i nieprzyswajalna dla zwykłego człowieka i całych społeczności. Zbyt duża przestrzeń dzieli wiedzę “Jak Żyć?” społeczeństwa a tym co już na pewno wiemy o Życiu w formie faktów naukowych, wiedzy specjalistów. Reasumując globalna dezinformacja i postępująca za nią ignorancja, niewiedza Życia, znajomości praw planety czy wobec Cierpienia i dzisiejszych potrzeb nowoczesnych mentalnie społeczeństw się nasila.

Definicja:
Sprawiedliwa Wiedza Naukowa / Fair Science Knowledge      

Sprawiedliwa Wiedza Naukowa jest partnerstwem w jej wymianie i zrozumiałym formułowaniu pomiędzy ośrodkami naukowymi i społeczeństwem. Odbywa się poprzez zadanie prostego pytania ze strony społeczności i uzyskanie odpowiedzi przez formalne opublikowanie najprostszej odpowiedzi: Tak, Nie, Nie wiem, Pracujemy nad tym, ewentualnie z komentarzami na dedykowanej stronie www (np. FAQ) odpowiadającego podmiotu i kopii w zewnętrznym portalu informacyjnym, który gromadzi tego typu odpowiedzi i z którego wysyłane są odpowiednio przygotowane pytania. Sprawiedliwa Wiedza Naukowa jest to wyrażenie woli wspierania inicjatyw oddolnych (zapytań ze społeczeństwa) z jakichkolwiek źródeł i lokalizacji przez podmioty (nie osoby) skupiające naukowców kompetentnych do odpowiedzi na kluczowe pytania ze strony społeczeństwa.

W praktyce wyrażenie woli dokonywane jest na podstawie decyzji kompetentnych osób zapytanej jednostki naukowej w oparciu o posiadaną wiedzę, wyniki badań, teorii i przypuszczeń. Może być realizowane poprzez przyjęcie stanowiska, odpowiedzi na kluczowe pytanie, wskazanie kierunku dalszej logiki, przemyśleń, działań.

Rezultatem Fair Science Knowledge ma być udrożnienie przepływu wiedzy naukowej (najbardziej cennej dla Zachodniej Kultury informacji) od kompetentnych podmiotów celem jej spopularyzowania i wdrożenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem społeczeństwa.

Dzisiaj wyrażenie stanowiska, odpowiedzi na kluczowe pytania jest już dokonywane przez najróżniejsze podmioty na stronach typu FAQ.

Fair Science Knowledge zostało zainicjowane przez
Stowarzyszenie Portal Otwartej Informacji w dniu 18.02.2019r. na tej stronie.
autor Ziemowit Gólski

Główne zasady Sprawiedliwej Wiedzy Naukowej

 • Szacunek i troska dla ludzi i społeczności, stawianie potrzeby mentalnego spokoju i doinformowania społeczeństwa ponad zamkniętym światkiem naukowym i dydaktycznym, jego zależnością od wewnętrznej hierarchii i finansowania oraz posiadaną wiedzą.
 • Zrozumiałe sformułowanie udzielanej odpowiedzi dla pytającej społeczności.
 • Udzielenie minimalnej odpowiedzi: Tak, Nie, Nie wiem, pracujemy nad tym. Brak odpowiedzi jest odpowiedzią i będzie równiez opublikowany.
 • Komentowanie zadawanych pytań i wyjaśnianie tła okoliczności zadawanych pytań ze strony społeczności jak i udzielanie wskazówek korzystnych w zastosowaniu informacji przez społeczność.
 • Wspieranie w tworzeniu w społeczności warunków do przyjęcia i akceptacji przekazywanej
 • Rozwój obustronnie korzystnych relacji pomiędzy pytającymi przedstawicielami społeczności a naukowcami i odkrywcami.
 • Wzrost swobodnego przepływu informacji w obydwu kierunkach pomiędzy naukowcami i społeczeństwem.
 • Wzrost świadomości społecznej na temat otrzymywanej i obowiązującej wiedzy naukowej jak i własnego potencjału do zmian w swoim życiu.
 • Promocja równych szans dla kobiet.
 • Ochrona praw kobiet
 • Ochrona innych mieszkańców planety.

Cele Sprawiedliwej Wiedzy Naukowej

 • podnoszenie świadomości społeczności tematycznych, lokalnych i ludzkości.
 • wzmocnienie organizacji pozarządowych
 • wzrost potencjału społecznego do przeprowadzania rozwojowych przemian w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i innych.
 • prowadzenie kampanii na rzecz zmian
  • w polityce w temacie kierowania się wynikami badań naukowych.
  • w zarządzaniu informacją w mediach ogólnodostępnych w temacie kierowania się wynikami badań naukowych w przekazach medialnych, czyli artykułach, felietonach, reportażach, filmach popularnonaukowych.
  • w zarządzaniu informacją w produkcjach filmowych i celebrytów internetowych w temacie kierowania się wynikami badań naukowych
 • zwiększenie świadomości ludzkości w temacie równouprawnienia w zakresie dostępu do zasobów planety.
 • prawo do wyrównania zarobków za tę samą pracę na świecie.
 • Ochrona praw człowieka poprzez promocję sprawiedliwości społecznej, zdrowej praktyki ekologicznej i żywieniowej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego.

Certyfikacja Sprawiedliwej Wiedzy Naukowej

temat w przygotowaniu,

Planowaną pierwszą jednostką certyfikującą jest: Stowarzyszenie Portal Otwartej Informacji.

Dla zapewnienia wiarygodności informacji i jej przepływu potrzebna jest certyfikacja CSWN odbywająca się on-line poprzez obydwie strony: Ośrodki Naukowe oraz Społeczeństwo.

 • Ośrodki Naukowe publikują odpowiedzi na zapytania społeczeństwa na swych oficjalnych stronach internetowych w miejscu podobnym dzisiaj do FAQ  (ang. Frequently Asked Questions)
  • tego typu strony mogą stać się miejscami, do którego można uczynić przypisy w różnych artykułach, np. w Wikipedii.
  • dodatkowym atutem może być wysłanie oryginału odpowiedzi w formie papierowej z podpisami naukowców.
 • Społeczności wysyłają zapytania ze specjalnie skonstruowanego społecznościowego portalu treści POI (Portal Otwartej Informacji), który:
  • tworzy kopię odpowiedzi ze strony typu. FAQ ze stron Ośrodków Naukowych lub prezentuje informację o jej braku.
  • przedstawia razem zapytanie, odpowiedzi i komentarze do odpowiedzi jak i szersze wyjaśnienia sytuacji.
  • umożliwia innym podmiotom korzystającym z wiedzy naukowej na jej namierzenie i odniesienie się w swojej działalności do jej treści.
  • pozwala społeczności na zadawanie pytań
  • ułatwia społeczności przygotowanie pytań poprzez funkcjonalności typu: ogłoszenia o terminie wysłania odpowiedzi, wspólne redagowanie zapytania itp.
  • reguluje częstość zadawania kolejnych pytań do ośrodków naukowych.
  • pozwala określić wiarygodność czy chęć do współpracy ze społeczeństwem ośrodków naukowych.

 

Dlaczego Sprawiedliwa Wiedza Naukowa?

W postępującej informatyzacji społeczeństwa, powstawania nowych dziedzin nauki i rozwoju badań naukowych wiedza i informacja przyjmuje coraz bardziej subtelną formę. Przeciętnemu Kowalskiemu, będącym większością społeczeństwa ta subtelna wiedza wydaje się niepraktyczna, nie mająca realnego odzwierciedlenia w jego życiu. Czytając prasę popularnonaukową Kowalski jeśli rozumie nowinki naukowe to ma on powód do dumy, jeśli wierzy w ich prawdziwość to się zachwyca ale i tak nie wie jak ją poczuć realnie w swoim życiu czy jak ją zastosować.
Z drugiej strony jeśli Kowalski sam przetestuje drogą doświadczenia swoją wiedzę czy skonfrontuje ją z równymi sobie, to kiedy ją opublikuje nie podpierając się „oficjalnymi” dowodami naukowymi, lub przynajmniej logicznymi wnioskami z niej płynącymi – z reguły zostaje wyśmiany i zignorowany. To nie jest fair.

Współczesny Kowalski może być przypadkowo, jako kilkudziesięcioletni użytkownik Internetu, specjalistą lub wizjonerem w danej wąskiej specjalizacji z logicznymi szansami na realizację swojej wizji. Poprzez internet ma dostęp do wiedzy, zwolenników i innych zasobów ułatwiających mu realizację przedsięwzięcia czy inwestycji, płynącej z „wiedzy” Jego i wiedzy mikrospołeczności internetowej.
Aby zminimalizować możliwość przynajmniej marnotrawstwa wykorzystanych zasobów Kowalski powinien móc konfrontować wiedzę z podmiotami zawodowo zajmującymi się daną dziedziną naukową.

Zatem Ruch Sprawiedliwej Wiedzy Naukowej to sposób w jaki podmioty kompetentne społecznie do prezentacji swojej wiedzy czy rezultatów badań naukowych wyrażają tę wiedzę poprzez formalną interakcję z Kowalskim i prezentację tej konfrontacji w sposób możliwie dokładny i ogólny, informatywny i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej. Formalne wyrażenie jest rozumiane jako interaktywna strona FAQ każdego podmiotu, instytutu, katedry i wydziału uczelnianego i firm.

Ruch Sprawiedliwej Wiedzy Naukowej może być postrzegany jako akt zadość uczynienia z tytułu finansowego wsparcia otrzymywanego (społeczne środki) ze strony społeczeństwa lub utrzymywania warunków do działalności firm (bezpieczeństwo państwa) na przeprowadzanie badań naukowych i zbieranie wiedzy naukowej.

Zagrożeniem dla społeczeństwa z tytułu braku Ruchu Sprawiedliwej Wiedzy Naukowej będzie powstawanie dysonansu mentalnego i fizycznego pomiędzy Kowalskim a przedstawicielami Medycyny,  Szkolnictwa, Urzędami, Ośrodkami Naukowymi, Firmami a przede wszystkim Mediami.
Media wykorzystują najbardziej otwarte luki w wiedzy i dezinformację Kowalskiego, podając mu kicz medialny w celu realizacji np. kampanii reklamowych czy choćby monetyzacji własnej niewiedzy.

Ostatecznie może dojść do jawnej wojny informacyjnej polegającej na dezinformacji prowadzącej do kompletnego zagubienia się w znaczeniach, pojęciach i ich relatywnego oddziaływania na rzeczywistość. Wyraźnymi ofiarami będą zatem wszystkie jednostki, które w sposób ekstremalny zastosowały niewłaściwą wiedzę, np. w krytycznej sytuacji. A w myśl dezinformacji ukrytymi ofiarami staną się całe społeczności, które mimo zabiegów konfrontacji i sprawdzania posiadanej wiedzy i tak ostatecznie ulegną szerokim, mało uświadamianym, negatywnym wpływom z powodu błędnych działań mających przyczynę w niewłaściwym źródle informacji czy braku możliwości konfrontacji ze światem naukowym.

W tym miejscu należy ustalić, że Wyrażanie Sprawiedliwej Wiedzy Naukowej powinno zaistnieć również w negacji wiedzy lub przynajmniej stwierdzeniu „nie wiem”. Dzisiejsza wiedza naukowa jak i jej zwolennicy oraz praktykujący rezerwuje sobie (w praktyce, np. poprzez media) utrzymanie stanowiska wszystkowiedzących generalnie ignorując intelektualne i doświadczalne zmagania Kowalskiego. A tak nie jest ponieważ Nauka nie potrafi dzisiaj odpowiedzieć jeszcze na bardzo proste pytania. I nie ma takiego wymogu aby musiała. Jednak poprzez formalne wyrażenie Sprawiedliwej Wiedzy Naukowej, Świat Nauki i Naukowcy odpowiadając w pewnych kwestiach poprzez „Nie wiem” załatwi mentalne niepokoje.

Sprawiedliwa Wiedza Naukowa, wyrażona przez Naukę w formie „Nie wiem”, staje się korzystnym rezultatem ponieważ daje wolność i pozwala Kowalskiemu eksperymentować i rozwijać wiedzę dowolnym sposobem i w dowolnym kierunku, oczywiście w zgodzie z prawem i moralnością, o ile te badania wykraczają oddziaływaniem po za jego dom i nie krzywdzą najbliższych.

Sprawiedliwa Wiedza Naukowa jest sprawiedliwa ponieważ żadna ze stron nie traktuje sposobu zdobywania wiedzy jako takiej jako wyznacznik do właściwego czy niewłaściwego badania życia.

Ostatecznie Sprawiedliwa Wiedzy Naukowa jest sprawiedliwa ponieważ nie upodmiotawia Wiedzy i nie stawia jej ponad człowiekiem, czyli nie sprawia, że aktualna wiedza jest ważniejsza niż człowiek lub istota człowieka.

 

——————————————————-English version.

Fair Knowledge Knowledge – is to become an international movement of needy, consumers, non-governmental organizations, in the world, aimed at helping in the development of initiatives and communities based on mental support for formal expression of opinions, responses, positions of socially competent entities , creating an independent global information exchange system. Fair Scientific Knowledge is to become one of the trends of social knowledge, whose guiding principle is to recognize that man is more important than current knowledge.

Definition: Fair Science Knowledge. 


This is a formal expression of the will to support bottom-up initiatives (inquiries from the public) from any sources and locations by entities (not individuals) that bring together scientists who are competent to express such a wish.
In practice, the expression of will made on the basis of decisions of competent people based on possessed knowledge, research results, theory and assumptions can be realized by adopting a position, answering a key question, indicating the direction of further logic, thoughts and actions.
The result of Fair Science Knowledge is to facilitate the flow of scientific knowledge (the most valuable information for Western Culture) from competent entities in order to popularizing and implement it in line with the sustainable development of society.
Today, the position expression, answers to key questions is already done by entities on pages of the FAQ type.
(Fair Science Knowledge was initiated by the Open Information Portal Association on 18/02/2019, by —-Ziemowit Gólski on this Page, translate with Google translator)
———————————————————————————————————-
inne wzmianki o Fair Knowledge
https://www.facebook.com/Knowledgefair.us
https://www.facebook.com/KnowledgeFairTT/
Komentarze i wpisy w temacie strony
  Some Stuff

  Podziel się opinią